Bøjningsformer

Bøjningsformer
Ordformer bestående af 1. stamme + bøjningsendelser 2. nul-endelse eller vokalskifte Ex. på forskellige former bestemthed, pluralis og tempus.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • § 10. Konsonanter i bøjningsformer — (1) KONSONANTER EFTER TRYKSTÆRK VOKAL Foran en bøjningsendelse der begynder med en vokal, skrives der dobbelt konsonant når den foranstående vokal er kort og trykstærk, fx skuddet, tilskuddet, matte. Tilsvarende skrives der enkelt konsonant når… …   Dansk ordbog

  • § 31. Præteritum participiums bøjningsformer — Præteritum participium har bøjningsformer der betegner bestemthed, tal og køn: (1) BESTEMT FORM OG PLURALIS Den bestemte form er lig med pluralisformen. I nogle svagtbøjede verber er endelsen ede, i andre te: den lejede bil. det kendte ansigt. de …   Dansk ordbog

  • Bestemthed — Bøjningsformer for substantiver og adjektiver 1. Bestemt form den gode mand 2. Ubestem form en god mand 3. Nul form god mand …   Danske encyklopædi

  • § 8. Hovedregler — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER For konsonanter mellem to vokaler er det hovedreglen at der skrives dobbelt konsonant efter en kort vokal, fx læsse, hallen, bassen, og enkelt konsonant efter en lang vokal, fx læse, halen, basen. Denne regel gælder …   Dansk ordbog

  • § 35. Adjektiver dannet af præteritum participium — (1) BØJNINGSFORMER Mange adjektiver består helt eller delvis af oprindelige præteritum participier, fx kneben, løssluppen, nystrøgen el. nystrøget, glatbarberet, ulakeret, velvalgt, henrykt. Sådanne participier har i princippet samme… …   Dansk ordbog

  • § 9. Konsonanter i opslagsformer — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER Der skrives dobbelt konsonant mellem to vokaler når den foranstående vokal er kort og trykstærk, og den efterfølgende vokal er tryksvag: skrubbe, hedde, bygge, trække, skulle, tapper, værre, masse. Der skrives… …   Dansk ordbog

  • § 32. Præteritum participium foran substantiv — Præteritum participium kan stå attributivt, dvs. umiddelbart foran et substantiv som participiet er knyttet til. Bøjningen i bestemthed, tal og køn fremgår i princippet af § 31. Præteritum participiums bøjningsformer. Når det gælder kønsbøjningen …   Dansk ordbog

  • Adjektiver — Tillægsord. Beskriver egenskaber ved personer/ting. Semantisk inddeling: 1. Beskrivende: stor, klog 2. Klassificerende: menneskelig Bøjes i: 1. Bestemthed: den store mand 2. Numerus: de store mænd 3. Genus: la mujer guapa 4. Kasus: ein grosser… …   Danske encyklopædi

  • Former — Se Bøjningsformer …   Danske encyklopædi

  • Ordbog — En ordbog er en alfabetisk ordnet fortegnelse af ord. Normalt er der for hvert ord en eller flere af følgende type oplysninger: stavning, betydning(er), eventuelle synonymer, tilhørsforhold til ordklasser, bøjningsformer, ordets… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”